Jdi na obsah Jdi na menu
 


ENGLISH 4 LIFE 19-43

 

 

43.                                                                                                      diver(potápěč), oyster(škeble), make into(přeměnit se v), mother of pearl(perlet'), round(kulatý), shell(mušle), sort(druh,třídit), mention(zmínit se o), use(používat), send-sent-sent(poslat), produce(vyrábět), a piece of(kousek...), take out/of/ (vyndat /z/), jewellery(šperky,bižuterie...), keep(držet, uchovávat,uschovat....), more than(více než), regularly(pravidelně),it takes...(trvá...),

42.
bath toys(hračky do vany), break up(rozbít se,rozlomit,...), cargo ship(nákladní lod'), container(kontejner,nádoba,...), current(proud), Pacific Ocean(Tichý oceán), pollute(znečistit), plastic(umělá hmota), wave(vlna), artificial(umělý), bio-degradable(biologicky odbouratelný), chlorine-free(bez chloru), colouring(barviva), damage(poškodit), eco-friendly(šetrný k životnímu prostředí), enviroment(prostředí), flavouring(příchut'), phosphate(fosfát), preservative(ochranný), recycled material(recyklovaný materiál), sustainable sources(obnovitelné zdroje), hit(udeřit,zasáhnout), find-found-found(najít), destroy(zničit),throw-threw-thrown(hodit), carry(nést), eventually(nakonec), however(avšak), as a result(jako následek,následkem), consequently(tudíž,tedy,v důsledku), careful(opatrný), fully(plně), traffic(doprava), dump(skládka, hromadit), produce(vyrábět,produkovat), loggers('dřevorubci'), shopper(zákazník,kupující), organic food(biopotraviny), trap(uvíznout,past), several(několik), other(jiné),

contains no artificial colourings / made from 100% recycled material / fully bio-degradable / made with wood from sustainable sources

ANSWER THE QUESTIONS:

1. Why were the conteiners thrown into the sea?

2. What happened with bath toys that were inside one of the containers?

3. Where have they been found?

4.What have scientists learnt after this accident?

5.Is anything else bad about this disaster?

6. Why should people be careful next time/in the future?

PASSIVE:                                                                                            Chemicals pollute the sea.   The sea is polluted by chemicals.

Chemicals polluted the sea.   The sea was polluted by chemicals.

Chemicals have polluted the sea.  The sea has been polluted by chemicals.

Chemicals will pollute the sea.  The sea will be polluted by chemicals.

BY = kým,čím...

Do chemicals pollute the sea? Is the sea polluted by chemicals?

Did chemicals pollute the sea? Was the sea polluted by chemicals?

Have chemicals polluted the sea? Has the sea been polluted by chemicals?

Will chemicals pollute the sea? Will the sea be polluted by chemicals?

41.                                                                                                          cut down(porazit-strom,..), cut out(vystřihnout), fill in(vyplnit), get on -get off(na-vystoupit-autobus, vlak, letadlo...), get in-out of(nastoupit-vystoupit-auto,taxi,..)give ack(vrátit), look back(ohlédnout se), pick up(vzít, zvednout), put in(dát do), put on(obléci si), take off(sundat,svléci si), take out(vyndat z), throw away(zahodit), run away(utéci), turn up-down(zesílit-zeslabit), switch on-off/turn on-off(zapnout-vypnout), look round(poohlédnout se po, podívat se po...), wait čekat na),

! switch on the computer / switch the computer on // ! ale pouze : switch it off !

! některá frázová slovesa rozdělit nelze: look for, look after, look round, look forward to, get on, get off, get in, get out of,....        get on the bus(ne: get the bus on)

PHRASAL VERBS  www.youtube.com/watch                                                     

40.                                                                                                             make a formal complaint(podat formální stížnost), complain(stěžovat si), book(zamluvit), That's no good.(To je k ničemu), inconvenient(nevyhovující), I can only apologize), I'm afraid(obávám se...), available(dostupný,volný), record(záznam,zapsat si), imediately(ihned,okamžitě), un/acceptable(ne/přijatelný),apologize(omluvit se), since)protože), catch-caught,caught(chytit), have to(muset)-používá více než MUST, action(akce,čin), expect(očekávat), previously(předtím),

39.                                                                                                       alibi(pozor na výslovmost- elibai), commit suicide(spáchat sebevraždu), dead(mrtvý), find-found-found out(zjistit), fingerprints(otisky prstů), gun(pistole), motive(motiv), shoot -shot-shot(vy-zastřelit), character(postava), crime novel/whodunit(detektivní román,detektivka), fictional(fiktivní-smyšlený), literarure(literatura), go for a nap(jít si na chvíli lehnout), own(vlastnit), lose money(prodělávat-firma...), accidentally(náhodou,náhodně),niece(neteř), study(pracovna), fire a gun(vystřelit ze zbraně), send-sent,sent(poslat), provide an alibi(poskytnout alibi), in fact(vlastně), left/right-handed(pravák,levák), already(již), believe(věřit),

38.                                                                                          burn(hořet,spápit), grateful(vděčný), put out the fire(uhasit oheň), smell-smelt-smelt(cítit), smoke(kouř), turn on/off(zapnout/vypnout), collect(vyzvednout), greatful(vděčný), prevent(zabránit, předejít)

ČASY PRO VYPRAVOVÁNÍ(narrative tenses)                                 www.helpforenglish.cz/article/2006063002-prehled-casu-urcenych-pro-vypravovani

www.helpforenglish.cz/article/2010060101-predminuly-cas

past simple / past continuous / past perfect

When Maggie went out yesterday, a thief was watching her house. After she had driven away, he burgled the house. While he was stealing things, he suddenly smelt the smoke. Maggie had left the cooker on and a saucepan was burning.

37.                                                                                                assault(přepadnout,přepadení), attack(zaútočit), blackmail(vydírat,vydírání), burglar(lupič), burglary(loupež), burgle(vyloupit), commit a crime(spáchat zločin), criminal(zločinec), go to prison for robbery(jít do vězení za loupež), identify theft(odhalit krádež), identify thief(identifikovat zloděje), murder(vražda, zavraždit), rob(vykrást něco,okrást někoho), steal-stole-stolen(ukrást), victim(obět'), accuse of(obvinit z), witness(svědek), arrest(zatknout), happen(stát se), jewellery worth over...(klenoty v hodnotě přes...), violently(násilně), violence(násilí), several(několik), fortunately(naštěstí), shop's owner(vlastník, majitel obchodu), cause(způsobit), sentence to(odsoudit k), death(smrt), dead(mrtvý), die(zemřít), demand money(požadovat peníze), destination(cíl cesty), purse(peněženka), common(běžný), paintings(obrazy), embarrassing(zahanbený,cítící se trapně....), wallet(peněženka,náprsní taška), testify(vypovídat), evidence(důkaz), life sentence(doživotí), bear witness(podat svědectví), lawyer(právník), judge(soudit,soudce),

There was a lot of publicity about the crime.

He was sentenced to death/to 5 years in prison for killing ......

He was accused of....

www.youtube.com/watch   CRIME VOCABULARY   www.youtube.com/watch

36.                                                                                                               Doesn't time fly?(Neletí ten čas?), remember(pamatovat si), he has(he's) changed a lot(změnil se hodně), That seems a long time ago(zdá se to už dávno), What's happened to...(co se stalo ...), What's he up these days?(jak se mu vede, co dělá....?), any more(už ne více,déle...), apparently(zřejmě), recognize(poznat), repair(opravit), mean(mínit,myslet), completely bald(úplně plešatý), get a part in(dostat roli v...), still(ještě), anyway(v každém případě)

 "these days" x "in those days"  present time x past time.

"I don't drink much these days." (present)

"I didn't drink much in those days." (past)

35.                                                                                                               a chance of lifetime(životní šance), afterwards(potom), golden opportunity(zlatá -skvělá příležitost), sports equipment(sportovní vybavení,náčiní...), tournament(turnaj), competition(soutěž), decide(rozhodnout se), give up(přestat), get away from home for a bit (odejít z domova na chvíli), spend time(strávit-čas), become(stát se), earn money(vydělat peníze), during (během)

at the end of ....(na konci....) x in the end(nakonec)

34.                                                                                       suppose(předpokládat), about(asi,o), own(vlastnit)

33.                                                                                                                    advice(rada), advise(radit), equipment(zařízení,vybavení), headphones(sluchátka), information(informace), litter(odpadky,smetí), luggage(zavazadlo), news(zprávy), scales(váhy), scissors(nůžky), stairs(schody), allow(dovolit), drop(upustit), illegal(zakázaný,ilegální), offence(přestupek), prohibited(zakázaný), prohibition(zákaz), prohibit(zakázat), unattended(nehlídaný), warning sign(varovná,výstražná znamení,značky), customs(celnice), accommodation(ubytování), furniture(nábytek), pliers(kleště), toiletries(toaletní potřeby),

C x U nouns http://www.helpforenglish.cz/article/2006082801-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena

32.                                                                                                                it is served from ...to(podává se od...do), take a credit card(brát creditní kartu), fill in your details on the form(vyplnit údaje do formuláře), sign in at the bottom(podepsat dole), a reservation in the name(rezervace na jméno...), luggage(zavazadlo i zavazadla-nemá mn.číslo, tj. luggage is), non-smoking(nekuřácký), check in x check out(zapsat se x odhlásit se z...), checkout time(čas, do kterého je potřeba opustit hotel.pokoj...), check(zkontrolovat), emergency exit(nouzový východ), reception(recepce), room service(pokojová služba), wake-up call(ranní buzení), lift(výtah), stay(pobyt), stay with(bydlet u někoho), stay at the hotel(bydlet, být ubytován v hotelu), leave(nechat,odejít), available(dostupný,k dispozici...),

at the top x at the bottom

31.                                                                                               agriculture(zemědělství), aproach(blížit se), chase(pronásledovat,honit), danger(nebezpečí), destroy(zničit), indoors x outdoors(venku x uvnitř), in seconds(v mžiku, ve chvilce), lightning(blesk), meteorologist(meteorolog), survive(přežít), survival(přežití), temperature(teplota), thunderstorm(bouře), weather forecast(předpověď počasí), hear-heard-heard(slyšet), cellar(sklep), towards(směrem k), as close as possible(co možná nejblíže), happen(stát se), apart from(kromě), building(budova), get warmer(oteplovat se), violent weather(bouře, bouřlivé počasí), real(opravdový), look for(hledat), because of(kvůli), ivestigate(zkoumat,vyšetřovat), sea floor(mořské dno), deep(hluboký), rubbish(odpadky), throw-threw-thrown(házet,zahazovat), it's freezing(mrzne), dive(potápět se), freeze to death(umrznout), covered in ice(pokrytý ledem), suit(oblek), research(výzkum),

http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4800

http://www.watchonline.red/into-the-storm-2014-watch-online/

30.                                                                                                            disappear(zmizet), global warming(globál.oteplování), island(ostrov), rise-rose-risen(zvednout), mind(vadit-I don't mind...nevadí mi), scientist(vědec), sea level(úroveń moře), worried(ustaraný), get warmer(oteplovat se), get better(zlepšit se), however(avšak), move(odstěhovat se), somewhere(někde,někam...), safe-safer(bezpečný-bezpečnější), look for(hledat), stay(zůstat), become-became-become(sát se), more expensive(dražší), in the future(v budoucnosti), desert(poušť), soon(brzy), government(vláda), wash away (spláchnout) The flood washed away the boat.

CONDITIONALS(podmínkové věty)

1st  I will (I'll) buy a new car if I win much money.. Koupím si auto, když vyhraju hodně peněz      (will / present simple)

I won't buy a new car if I don't win much money. Nekoupím si...., když nevyhraju ....

He won't buy a new car, if he doesn't win much money.

 

2nd  I would buy a new car if I won much money. Koupil bych si auto, kdybych vyhrál.....               (would / past simple)       

I woudn't buy a new car if I didn't win much money. Nekoupil bych si..., kdybych nevyhrál...

http://www.helpforenglish.cz/article/2006052002-podminkove-vety-1

http://www.helpforenglish.cz/article/2008010901-podminkove-vety-2

 

If I had a million dollars https://www.youtube.com/watch?v=LHacDYj8KZM

 

............................................................................................................

3rd I would have bought a new tablet if I had had more money. Býval bych si koupil nový tablet, kdybych býval měl více peněz.

I wouldn´t have gone there if I had known it. Kdybych to to byl býval věděl, tak bych tam býval nešel.

              = would have + past participle  /  past perfect

29.                                                                                          disaster(neštěstí), avalanche(lavina), drought(sucho), earthquake(zemětřesení), get worse(zhoršovat se), explosion(výbuch), famine(hladomor), flood(povodeň), forest fire(lesní požár), pollution(znečištění), pollute(znečistit), polluted(zečistěný), volcanic eruption(výbuch sopky), war(válka), surface(povrch), damage(poškodit), hit(udeřit), break out(vypuknout), cause(způsobit), destroy(zničit), the result of(následek čeho), high wind(silný vítr), continue(pokračovat), wave(vlna), heavy rain(silný,vydatný déšť), oil rig(těžní věž,ropná pošina), around(kolem), on the coast(na pobřeží), fortunately, luckily(naštěstí), nearby(blízký,blízko), breathe(dýchat,nadýchat se), breath(dech), at the time(v tu dobu), hunger(hlad, die of hunger...), be hungry(mít hlad)

die in the famine/die in a fire....

www.youtube.com/watch  WORLD DISATERS 2013 www.theguardian.com/world/natural-disasters

28.                                                                                             forget(zapomenout), you look familiar(připadáte mi povědomý,známý), recognize(poznat), come for an audition(přijít na konkurz), be in touch with(být v kontaktu,ve spojení s), cut(vystřihnout), idea(nápad), part(část), soap opera(seriál,telenovela), jogging(běhání),know(znát,vědět), think(myslet), disturb(vyrušovat), edit(upravovat), advert for(reklama na), read the part of(číst roli koho),

FOOD VOCABULARY http://www.learningchocolate.com/category/food

1. kinds of fruit 

2. kinds of vegetables 

3. kinds of other food  /dairy products, pastry, spices,..../

4. things(utensils) in the kitchen 

5. recipe words + recipe  http://www.learningchocolate.com/content/cooking 

6.  kinds of meat

7. flavours + description 

9. ways of cooking(fry-fried, bake-baked, boil-boild, stew-stewed,...)

10. food-dish-meal https://www.helpforenglish.cz/article/2006031102-pleteme-si-food-meal-dish

11. Drinks

12. Describe some typical dish from your country

http://www.learningchocolate.com/category/food

27.                                                                                                     dish(jídlo,chod), naan(druh chleba-placatý), rice(rýže), tasty(chutný), fair price(dobrá cena), fair trade(spravedlivý,férový obchod), free range(ve volném výběhu), label(označit), low fat(nízkotučný), outdoors(příroda,...), produce(vyrábět), producer(produkční,výrobce), sell/use by date(prodat/spotřebovat do data spotřeby), boil(vařit), boiled(vařený),What does it come with?(s čím se podává), use(používat), contain(obsahovat), after(po), before(před), share the dishes(rozdělit se o jídla),

What does it come with? It comes with rice/fried potatoes/dumplings,....

expressing likes and dislikes:  I don't mind, I'm(not) very fond of, I'm (not)keen on, I'm quite happy with, I'd rather(= I would) eat..., I can' t stand, I really (don't) like, I hate, I think I'd prefer, I prefer...to....

Traditional Czech quisine: https://www.tasteofprague.com/pragueblog/traditional-czech-food-in-prague-what-to-have-and-where-to-have-it

http://www.prague.net/traditional-czech-food

26.                                                                                                                               a couple of times(několikrát,párkrát), vegetarian(vegetarián,-ský), let's go for a meal(pojďme na jídlo), last time(minule,naposledy)

Question tags: http://www.helpforenglish.cz/article/2006053001-tazaci-dovetky-question-tags-1

TESTS:   https://www.usingenglish.com/quizzes/233.html

http://www.better-english.com/grammar/questiontags.htm

http://www.examenglish.com/grammar/B1_question_tags.htm

http://www.perfect-english-grammar.com/question-tags-exercise-1.html

https://www.helpforenglish.cz/article/2006060501-tazaci-dovetky-test https://www.helpforenglish.cz/article/2006060701-tazaci-dovetky-test-2

 

25.                                                                                                       flavour(příchuť), hot(horký,pálivý), mild(mírný,jemný), salty(slaný), spicy(kořeněný,ostrý), sour(kyselý), sweet(sladký), strong(silný,výrazný), crisp(křupavý), dry(suchý,vysušený), fresh(čerstvý), juicy(šťavnatý), off(zkažený), soft(měkký), burnt(spálený), meat(maso), medium(střední), rare(málo propečený, řídký,vzácný), raw(syrový), well-done(propečený), weak(slabý), fry(smažit), fried(smažený), vinegar(ocet), soy sauce(sojová omáčka), fatty(tučný), fat(tuk), look(vypadat), taste(chutnat), smell(vonět,páchnout), tough(tuhý,tvrdý)

cuisine(kuchyně-př.česká,italská..), boiled(vařený), container(nádoba), cookery book(kuch.kniha), crunchy(křupavý), pastry(pečivo), dairy product(mléčný výrobek), rotten(zkažený,shnilý), snack(svačina), steamed(vařený v páře), stewed(dušený), under/overcooked(nedo/roz/vařený), slim down(hubnout), roasted(pečený), pork(vepřové), beef(hovězí), poultry(drůbež), smoked meat(uzené), veal(telecí), ripe(zralý), bland("nemastný-neslaný",nijaká chuť)

flavours:  sweet - sour - salty - spicy/hot - mild - strong

description:  crisp/crunchy - soft - tough - juicy - dry - fresh - off/rotten - fatty/oily - bland - ripe

meat:  raw  -  rare  -  medium(rare) -  well-done  -  burnt

it looks fresh      it tastes juicy     it smells off to me

TALKING ABOUT FOOD https://www.youtube.com/watch?v=50syDdhrVPc

FOOD vocabularyhttp://www.learningchocolate.com/category/food

                     Bi bim bop     http://www.food.com/recipe/bi-bim-bop-402984

http://busyteacher.org/22658-cooking-verbs-activities.html

24.                                                                                                     earlier(dříve), later(později), bussines class(obchodní třída), economy class(turistická), book a flight(zamluvit-zabukovat let), via(přes), return flight(zpáteční let), return ticket(zpáteční jízdenka), fully booked(plně obsazen), a bit(trochu), check(zkontrolovat,vyhledat), come back(vrátit se,návrat), direct(přímo,přímý), try(zkusit), seat(sedadlo), seat(sedadlo), available(volný,dostupný), arrive x depart / arrivals and departures - arrival and departure times

early x late            earlier x later           arrive(at) x leave

Let's have a look - podívám(e) se

book a flight - rezervovat, zamluvit si let

How many people is it for? - Pro kolik lidí to je?

I want - chci     /    I'd(would) like - chtěl bych      Can I have?

         IN                          ON                            AT

      streets                    days                       buildings

      countries                birthday                 addresses

      towns, cities           dates                     time

      seasons                                                 Christmas

      months                                                   Easter

      years                                        

     centuries

      rooms

      parts of day 

ON - Monday, 28th January, my birthday, the radio, Tv, the table,….holiday, weekdays, on Moday morning, on Friday evening,

IN - July, the Czech Republic, Canada, London, Jablonec ..., 1986, 21st century, Liberecká Street, spring, summer, autumn, winter, the classroom, the kitchen, the park, the river, the garden, the picture, the sky, the box, bed, the morning, the afternoon, the evening (!at night)

AT - 5 o´clock, number 26, the cinema, school, home, work, night, midnight, noon, the weekend / weekends,

to - school, the cinema,(go,arrive home, but arrive at school...)

for - breakfast, a letter for you, wait for 20minutes

of - a cup of tea (2.p.)

with - my friend (7.p.)

about - It´s about 4 o´clock. I get up at about 6 o’clock. A book about cats.

23.                                                                                                               catch-caught-caught(chytit), fine(pokuta), grab/-bb-/popadnout), hurry(spěchat), nearby(blízko), not believe your eyes(nevěřit svým očím), passenger(pasažér), realize(uvědomit si), silence(ticho), speeding(vysoká rychlost), stay awake(zůstat) vzhůru), still(ještě), fine for speeding(pokutovat za vys. rychlost), important visitors(důležitá návštěva), on the train/bus(ve vlaku, autobusu), fall-fell-fallen asleep(usnout), know-knew-known(vědět,znát), briefcase(aktovka), get off(vystoupit z vlaku, autobusu..), get out of(vystoupit z auta), decide(rozhodnout se), speak-spoke-spoken to(mluvit s...), apparently(zřejmě), lend-lent-lent(půjčit), think-thought-thought(myslet), explain(vysvětlit), be pleased(být potěšen), ask(zeptat se), an hour later(o hodinu později), together(společně,dohromady), use(používat,použít), in silence(mlčky, v tichosti), be in good/bad mood(mít dobrou/špatnou náladu), put the phone down(položit-'zavěsit' tel.)

get on x get off - bus,train.... //   get in x get out off - car,taxi....

sentence linkers:  because=protože / when=když / so=tak  / while=zatímco,když / then=pak /  and=a

http://mercedesenglishclass1eso.blogspot.cz/2012/05/8-writing-first-then-next-finally.html  first-next-then-after that-finally

3/56 1. He caught the last/11.45 train.  2. He thought it was his stop.  3. One of the passengeres had become ill.  4. He used the ambulance driver's phone. He had left his phone on the train.  5. She thought he'd had an accident. He told he was using the ambulance driver's phone.  6. The police had stopped her and given her a speeding fine.

22.                                                                          coincidence(náhoda,shoda okolností), lock out(zamknout, zabouchnout si dveře), post(poslat), previous(předchozí), before(před-časově), return(vrátit), give-gave-given(dát), strange(divný, zvláštní), arrive(přijet), happen(stát se), leave-left-left(nechat, odejít), envelope(obálka), stay with sb.(být-přebývat u....), front(přední), try(snažit se), steal-stole-stolen(ukrást), wake-woke-woken up(probudit se), attach to(připojit k)

..........................................................................................................

THE WITNESS HAD SEEN EVERYTHING

story 1: had robbed, had asked, had been, had seen, looked, asked, shouted

story 2: went, discovered, had forgotten, had never done, didn't want, ran, left

story 1: -Why did the police arrest him? They arrested him because he had robbed a bank.  -Where had the witness been the day before? He had been in the bank?  -Why didn't the witness recognize him? He didn't recognize him because he was wearing different clothes.  -Why did the man shout out? He shouted out because he hadn't said, 'Give me the money!'

story 2: -Why did the man go into the shop? He went to the shop to buy a magazine. -Why didn't he have any money? He didn't have any money because he'd forgotten to go to the bank.  -What did he do in the shop? He robbed the shopkeeper.  -How did the police find him? They find him because he'd forgotten his wallet on the counter.

............................................................................................................... PAST PERFECT(předminulý čas)www.helpforenglish.cz/article/2010060101-predminuly-cas

- tvoří se jako předpřít. čas, jen místo have/has je HAD (zkracujeme 'D)      / I'd(had) liked x I'd(would)like /

- v záporu je ve všech osobách HADN'T, v otázce HAD

He had cleaned the room before we returned.

He hadn't cleaned the room before we returned.

Had he cleaned the room before we returned? Yes, he had. / No, he hadn't.

....................................................................................................................

present perfect x past perfect

I can't buy it because I have lost my bag with money.

I couldn't buy it because I had lost my bag with money.

I'm in London. I haven't been there before.

I visited London. I hadn't been there before.

..........................................................................................................

past tense x past perfect

When I arrived, everyone left. (= všichni odešli až po mém příchodu)

When I arrived, everyone had(already) left. (=všichni odešli (už) přede mnou)

......................................................................................................................

When I opened the window, the man had disappeared.

I couldn’t do my Hw because I’d left my book at school.

The teacher told my parents that I had failed the exam.

He knew that something had happened.

My mobile, which/that I had bought two weeks ago, was stolen.

..........................................................................................................   

Časová souslednost                                                              

I’m hungry.  

He said that he was hungry.           Řekl, že hlad.

He said that he had been hungry.  Řekl, že měl hlad.

He said that he would be hungry.  Řekl, že bude mít hlad.

...............................................................................................................................

     
     
     

http://www.helpforenglish.cz/article/2006032502-neprima-rec-1

Příslovečná určení

NOW

-

THEN, AT THAT MOMENT

"I want to do it now."

 

He said that he wanted to do it at that moment.

"I don't know it now."

 

He said he didn't know it then.

TODAY, THIS MONTH...

-

THAT DAY, THAT MONTH

"I've seen her today."

 

He said that he had seen her that day.

"I like the weather this year."

 

He said that he liked the weather that year.

YESTERDAY, LAST YEAR

-

THE DAY BEFORE, THE PREVIOUS....

"I saw you yesterday."

 

He said that he had seen me the day before.

"Last year was very bad."

 

He said that the previous year had been very bad.

TOMORROW, NEXT MONTH

-

THE FOLLOWING DAY....

"I'll do it tomorrow."

 

He said that he would do it the following day.

"I'll go there next summer."

 

He said that he would go there the following summer.

AGO

-

BEFORE

"I finished it two days ago."

 

He said that he had finished it two days before.

HERE

-

THERE

"There's nobody here."

 

He said that there was nobody there.

 

 

..........................................................................................................................

Vypravování https://www.helpforenglish.cz/article/2006063002-prehled-casu-urcenych-pro-vypravovani

READ:  I finished work late and then I had problems on the way home and then couldn’t believe my eyes when I got home.....
When I arrived home I realized I’d been burgled. I couldn’t believe my eyes. The burglars:

 • had broken down the door
 • had left my papers and photos all over the floor 
 • had locked my dog in the cellar
 • had taken my cat to the shed(kůlna)
 • had smashed a window 
 • had stolen my laptop
 • had eaten the cake I’d bought for my (friend/daughter/wife)’s birthday 

 

21.                                                                                           transport/traffic(doprava http://www.helpforenglish.cz/article/2006050701-pleteme-si-traffic-or-transport), accident(nehoda), ahead(vpředu,dopředu,..), blocked(zablokovaný), break down(porouchat se), bridge(most), cancelled(zrušený), delayed(zpožděný), diversion(objížďka), emergency sign(nouzové znamení), flooded(zatopený), inconvenience(nepříjemnost), queue(řada,fronta), slow down(zpomalit), stuck(uvízlý,uvíznout stick-stuck,stuck), roadworks(práce na silnici), ticket office(pokladna), traffic jam(dopravní zácpa), traffic lights(semafory), Underground(metro), experience(zažít), delay(zpoždění), check in(odbavit,přihlásit se k odbavení-at the airport, zapsat se-in a hotel) x check out(odhlásit se), get(sehnat,koupit), ticket machine(automat na jízdenky), repair(opravit), full(plný), be on strike(stávkovat), move(hýbat se,stěhovat se), it isn't working(nefunguje), go ahead-začni(povzbuzení k něčemu....), I can't make an appointment(nestihnu schůzku)

 

They cancelled a meeting. The meeting was/has been cancelled.

20.                                                                                                                  get to know each other(poznat se navzájem), enjoy each other's company(užívat si vzájemné společnosti,přítomnosti...), a great relationship(skvělý vztah), celebrete(slavit), celebration(oslava), come over(přijít,přijet), exhausted(vyčerpaný), a round the world trip(výlet kolem světa), wedding plans(svatební plány, přípravy), at least(alespoň), together(společně,dohromady), take some time out(vzít si dovolenou-čas na oddych), mean(mínit, myslet - I didn't mean...neměla jsem na mysli..), argue(hádat se), another(další, ještě jeden),

What are Peter and Sarah's wedding plans?

How many times and where are they going to celebrate their wedding?

Who is going to be on their wedding? Why?

19.                                                                                                                 cope with(vyrovnat se, vypořádat se, zvládnout), backache(bolest zad), headache(bolest hlavy), earache(...ucha), toothache(...zubů), stomach ache(...břicha), feel pain in(cítit bolest v), hurt(bolet, zranit se), brain(mozek), breath(dech), breathe(dýchat), breathing exercise(dech.cvičení), digest(trávit), fresh(čerstvý), get fat(ztloustnout), get fit(dostat se do kondice), heavy(těžký), in good shape(v dobré kondici), lower(nižší), nap(krátký spánek, have/take a nap-dát si šlofíka,schrupnout si), on the go(neustále v pohybu, "nezastavit se"), palm(dlaň), sole(chodidlo), rush(spěchat), spine(páteř), meeting(schůze), for a long time(dlouho), suggets(navrhnout), agree(souhlasit), drop(upustit), flexible(pružný,ohebný), long-term/short-term(dlouho/krátkodobý), follow the advice(poslechnout radu), lack of sleep(nedostatek spánku), get enough sleep(dostatečně spát), I find it hard to... (shledávám těžkým...), rush around at work(spěchat v práci), a common problem(běžný problém), solve(vyřešit), lower(snížit se) x lift(zvednout), fall-fell-fallen(spadnout) x rise-rose-risen(povstat,zvednout), break(zlomit), bend-bent-bent(ohnout), cause(způsobit), a power nap(vydatný spánek), feel fresh and relaxed(cítit se svěže a odpočatě), keep your body and mind  in good shape(udržovat tělo a mysl v dobré kondici), simple(jednoduchý,prostý), lie-lay-lain(ležet), work long hours(pracovat dlouho), you should x you shouldn't (měl bys-neměl bys)  

          PODMÍNKOVÉ VĚTY(if clauses)

 •  0    If I have money, I go shopping. (Když mám....chodím....)

         If I don't have money, I don't go shopping.

  If he has ...., he goes..... / If he doesn't have......, he doesn't go.... 

  .............................................................................................................................. 1st  If I have money, I'll (I will) go shopping. (Když budu mít..., půjdu...)

  If I don't have money, I won't go shopping.

  If he has...., he will go.... //  If he doesn't have ....., he won't go....

  2nd  If I had money, I would go shopping. (Když bych měl.., šel bych...)

     If I didn't have money, I wouldn't go shopping.

     If he had ...., he would go.... //  If he hadn't....., he wouldn't go...

  Pořadí vět v souvětí můžeme měnit. Pozor pouze na psaní čárky. Píšeme ji pouze tehdy, začneme-li vedlejší větou:

  I wouldn't go there if I were you. – bez čárky
  If I were you, I wouldn't go there. – s čárkou

  www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled

  http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_1_mix3.htm                                                                                                

 • ČASOVÉ VĚTY(time clauses)                                       I'll write my homework when / after I go home.                         He'll study when he leaves school.                                          We'll join you in the café  after we finish these e-mails. .............................................................................................................

  Healthy life

  advice: you should/shouldn’t, I think, in my opinion(názor), if you…...you will/won‘t,

  protect your health, maintain (udržovat) good health/ keep fit, avoid taking risk, eat a healthy diet, have a balance diet, eat 5 times a day, don’t skip a breakfast, choose wholegrain foods, eat homemade/fresh food, avoid a very stressful job, situation, take exercise(work out), cut down sugar and fat, take vitamins, give up smoking(better don’t start), avoid drugs, don’t drink much alcohol, avoid/reduce junk food, get a good night sleep(7hours at least), turn off Tv while sleeping, don’t eat much late in the evening, do-play a sport, spend some time outdoors each day to breathe fresh/clean air, go for a walk, keep your mind in good order, be happy, smile/laugh a lot, be cheerful, be optimist, don’t be sad, tell about your problems someone, have a good relationship, have a rest, take a power nap, drink enough water, drink herbal tea, don’t spend much time on computer/mobile, maintain your weight/avoid obesity, …..

  problems: work long hours, spend all day sitting down at their desk, work on computers for a long time, don’t get enough sleep, rush around at work, lift heavy things, rush from one meeting to another, stand all day, too much work to do/very busy/on the go, find it hard to balance work and family life, eat at sb‘s desk while working,