Jdi na obsah Jdi na menu
 


ENGLISH 4 LIFE 44-47

 

47.                                                                                                               amused(zábavný,pobavený), brave(statečný), chin(brada), correctly(správně), dream(snít), fold your arms(překřížit ruce), moderate(mírný), moderately(mírně), noisy(hlučný), noisily(hlučně), laugh(smát se), pleasant(příjemný), quick(rychlý), quickly(rychle), quiet(tichý), quietly(tiše), serious(vážný), side(strana), slowly(pomalu), smile(usmívat se), strong(silný), weak(slabý), feel(cítit se), exciting(vzrušující), a close friend(blízký přítel), helpful(nápomocný), careful(starostlivý), understanding(chápající), serious(vážný,seriozní), make friends easily(snadno se skamarádit), work hard(usilovně pracovat), rude(hrubý), naughty(zlobivý), responsible(zodpovědný), irresponsible(nezodpovědný),

ADVEBS (příslovce) -ly 

slow – slowly    bad – badly     safe – safely      serious – seriously

happy – happily     angry – angrily

horrible – horribly    terrible –  terribly

beautiful – beautifully     careful – carefully

fast – fast     

hard – hard

good – well    
__________________

fast (rychlý, -le),  far (daleký, -ko), early (časný, -ně), long (dlouhý, -ho), low (nízký, -ko), hard (tvrdý, pilně,těžce), near(blízký, -ko), late(pozdní,pozdě), high(vysoký, -

hardly(sotva,stěží)      nearly(skoro)      lately(nedávno)     highly(vysoce)

46.                                                                                                                                               blow your nose(vysmrkat se), in public(na veřejnosti), offend(urazit), taboo(tabu,zákaz), sole(chodidlo), complain(stěžovat si), seatbelt(pás), colleague(kolega), jump a queue(předbíhat ve frontě), loud(hlasitý,nahlas), pessimistic(pesimistický), annoy(otravovat,obtěžovat),

may - might /might not - málo pravděpodobná možnost (možná-maybe...)

shall - should/shouldn't  - you should stop smoking(měl bys.....)

will - would/wouldn't   - I would like(chtěl bych.....)

can - could/couldn't    - you could come(mohl bys ....)

45. 
personality(osobnost), ambitious(ctižádostivý,ambiciozní), big-headed(nafoukaný), cheerful(veselý), dishonest(nečestný), disloyal(neloajální), easy-going(pohodový,klidný,...), impatient(netrpělivý), insensitive(necitlivý), loyal(loajální), modest(mírný), patient(trpělivý), polite(zdvořilý), reliable(spolehlivý), sensible(citlivý), silly(hloupý pošetilý), tense(napjatý,nervozní), kind(laskavý), untidy(nepořádný), right thing(správná věc), on time(přesna načas), prize(odměna), find-found-found(najít), ask for(požádat o), be ready(být připraven), good at(dobrý v), defend(bránit), shy(nesmělý), get angry(rozlobit se), smile(usmívat se)

WHAT¨S HE LIKE? JAKÝ JE(povahově)? HE IS FRIENDLY, SHY....

WHAT DOES HE LOOK LIKE? JAK VYPADÁ? HE IS TALL, HE'S GOT SHORT BROWN HAIR,....

WHAT DOES HE LIKE? CO MÁ RÁD? HE LIKES PIZZA.

sensible x silly, reliable x unreliable, patient x impatient, modest x big-headed, honest x dishonest, tidy x untidy, cheerful x miserable, polite x impolite, kind x unkind, sociable x unsociable, easy-going x tense, sensitive x insensitive, loyal x disloyal

 44.                                                                                                                apparently(zřejmě), I hear(slyšel jsem), I understand that(rozumím, chápu), It seems(that(zdá se, že...), She tells me that(), down in the dumps(být 'na dně'), feel sorry for yourself(litovat se), leave behind(zůstat pozadu), move on(přesunout, přejít na), transfer(přelořit,přemístit), put out(vyndat,vystrčit,uhasit,...), work long hours(pracovat dlouho), get married(oženit se), be bored with(být znuděn čím...),tell-tpld-told(říci), wedding plans(svatební plány,přípravy), fed up(otrávený,znechucený), except(kromě), send out invitations(rozeslat pozvánky), book(zamluvit), be accepted by a university...(být přijat na universitu), be happy about(být št'astný kvůli), round the corner(za rohem),